Магическото замърсяване замърсява духовното тяло, от него тръгват проблемите и към физическото тяло, енергийните центрове в духовното тяло в такива моменти започват да работят хаотично, а не ритмично.

Представете си стрелките на един часовник как се движат ежедневно и си представете стрелките на един часовник как се движат наляво надясно , напред назад,

Вижте повече