Това , че доста хора , които не са наясно с духовните неща много често отричат това, което немогат да го видят и което немогат да пипнат.

Тайнствените неща затова са тайнствени, за да неможем да ги видим, за да неможем да ги пипнем, но можем да ги усетим. Хора посветени в тази материя

Вижте повече