Откриване и разваляне на магия или още Магическо замърсяване.

Доста хора ми задават въпроса какво е магическо замърсяване, как да го усетим ако го имаме, какво трябва да направим ако сме засегнати и какво може да се случи ако се отнесем несериозно към този проблем. Магическото замърсяване е вид отрицателна енергия, която може да бъде

Вижте повече