Мария Асенова помогна на детенцето на мои близки да проговори. Бяха изгубили надежда, докторите не откриваха причини. Ходиха и в чужбина, но без резултат. Мария им посочи откъде идват проблемите. Магическо замърсяване, направено назад във времето в семейството. Насочено е било към член от семейството. За да махне лошото Мария се намеси и благодарение на силните и методи промени нещата на 100% в желаната посока. Детенцето проговори само до няколко седмици. Такава радост споходи семейството, дълго чакана. Намериха близките ми своя спасител. Прекланят се пред Мария Асенова!

В.К.Поморие