Господ да те благослови, Мария! Благодаря ти, че спаси дъщеря ми Яна от смърт! След страшна лекарска диагноза „параноидна шизофрения“ и опит за самоубийство, ти ми върна детето.

С.И., Бургас