А.С. София

А.С. София

default image

Посетихме Мария Асенова след като бяхме насочени от човек, много доволен от нея. Тя приложи своите методи, за да премахне натрупаните с годините магии. След като ни направи изчистване и защита, започнахме лечение на алкохолната зависимост на сина ни. Още от първата стъпка спря да пие, не искаше никакъв алкохол, дори не се наложи да продължим с останалите процедури, защото той е добре. Благодарим на Мария, че го спаси от порока. Цял живот ще сме и признателни!

14 декември 2017

default image

Посетихме Мария Асенова след като бяхме насочени от човек, много доволен от нея. Тя приложи своите методи, за да премахне натрупаните с годините магии. След като ни направи изчистване и защита, започнахме лечение на алкохолната зависимост на сина ни. Още от първата стъпка спря да пие, не искаше никакъв алкохол, дори не се наложи да продължим с останалите процедури, защото той е добре. Благодарим на Мария, че го спаси от порока. Цял живот ще сме и признателни!

14 декември 2017