В.К. Търговище

В.К. Търговище

default image

Моя приятелка не можеше да си намери подходящ партньор. Неуспехи, разочарования бяха причина тя да се чувства нещастна и самотна. Брат и също нямаше семейство. Майка и след два неуспешни брака живееше сама. Научила за Мария Асенова и я посетила. Мария и разкрила с подробности причините за неудачите в семейството им. В рода на майката е имало тежко магическо замърсяване. То дава отражение и ако не се вземат мерки, няма как всичко да тръгне в правилната посока. За да отстрани лошото от миналото, Мария приготви процедури, чрез нейните методи. Направи специални амулети за всички от семейството. Не минаха и няколко месеца и дъщерята спечели зелена карта за Америка. Често контактуваше по интернет, запознала се с мъж от България. Вече живеят заедно и са щастливи. Синът и – и той си подреди живота.дъщеря ми сподели, че е много щастлива и благодарна на Мария.Специално ми поръча да разказвам за чудото, което е направила. 

14 декември 2017

default image

Моя приятелка не можеше да си намери подходящ партньор. Неуспехи, разочарования бяха причина тя да се чувства нещастна и самотна. Брат и също нямаше семейство. Майка и след два неуспешни брака живееше сама. Научила за Мария Асенова и я посетила. Мария и разкрила с подробности причините за неудачите в семейството им. В рода на майката е имало тежко магическо замърсяване. То дава отражение и ако не се вземат мерки, няма как всичко да тръгне в правилната посока. За да отстрани лошото от миналото, Мария приготви процедури, чрез нейните методи. Направи специални амулети за всички от семейството. Не минаха и няколко месеца и дъщерята спечели зелена карта за Америка. Често контактуваше по интернет, запознала се с мъж от България. Вече живеят заедно и са щастливи. Синът и – и той си подреди живота.дъщеря ми сподели, че е много щастлива и благодарна на Мария.Специално ми поръча да разказвам за чудото, което е направила. 

14 декември 2017