Н. Ч. София

Н. Ч. София

default image

Мария, бъди жива и здрава! Толкова точно назова проблемите ми и ми помогна. Съумя да намериш начина да облекчиш душата ми. Съпругът ми бе задържан несправедливо в чужбина. Водеха се дела продължително време. До краен предел положението бе изнервено. Мария Асенова приготви специални неща за спечелване на дело. Толкова бавно се развиваха събитията. Децата страдаха, липсваше им баща им, ужасно бе. Няколко пъти бях при Мария, стана всичко, така както тя каза. До една седмица получих обаждане и хубави новини. Кошмарът свърши. Оправдаха мъжа ми, раздвижиха се нещата около него, чухме се, за да ми каже, че се прибира до дни. Отидохме при Мария да и благодарим . Тя задвижи нещата от разстояние и специалните магически методи доведоха до победния край.

14 декември 2017

default image

Мария, бъди жива и здрава! Толкова точно назова проблемите ми и ми помогна. Съумя да намериш начина да облекчиш душата ми. Съпругът ми бе задържан несправедливо в чужбина. Водеха се дела продължително време. До краен предел положението бе изнервено. Мария Асенова приготви специални неща за спечелване на дело. Толкова бавно се развиваха събитията. Децата страдаха, липсваше им баща им, ужасно бе. Няколко пъти бях при Мария, стана всичко, така както тя каза. До една седмица получих обаждане и хубави новини. Кошмарът свърши. Оправдаха мъжа ми, раздвижиха се нещата около него, чухме се, за да ми каже, че се прибира до дни. Отидохме при Мария да и благодарим . Тя задвижи нещата от разстояние и специалните магически методи доведоха до победния край.

14 декември 2017