Р.А. Тутракан

Р.А. Тутракан

default image

БЛАГОДАРЯ ТИ МАРИЯ ! Наистина това което ми каза се случи точно така както ти посочи, мястото и действието, кражбата в дома ми беше извършена от брата на моя съпруг. Ти каза, че нещата ще бъдат подхвърлени в рамките на 24 часа и това стана, пред входната врата парите и документите на 24-тия час , една сутрин, тръгвайки за работа, отварайки вратата ги намерих пред входа на къщата. Как го направи Мария незнам, но ти подчини пияния брат на мъжа ми и той върна откраднатите вещи . Уникална си . 

14 декември 2017

default image

БЛАГОДАРЯ ТИ МАРИЯ ! Наистина това което ми каза се случи точно така както ти посочи, мястото и действието, кражбата в дома ми беше извършена от брата на моя съпруг. Ти каза, че нещата ще бъдат подхвърлени в рамките на 24 часа и това стана, пред входната врата парите и документите на 24-тия час , една сутрин, тръгвайки за работа, отварайки вратата ги намерих пред входа на къщата. Как го направи Мария незнам, но ти подчини пияния брат на мъжа ми и той върна откраднатите вещи . Уникална си . 

14 декември 2017