Р.И.Варна

Р.И.Варна

default image

Потърсих Мария Асенова да ми отвори всички пътища към успеха, щастието. Имах негативни мисли непрекъснато, изобщо не ми вървеше в нищо. Само лоши неща си мислех. За пореден път ме скъсаха на шофьорски изпит. Мария ми направи гледане. Каквото каза стана. Направи ми специална защита, накара ми се, че с лошите мисли сам си вредя. Приготви ми материали за изчистване на магии от миналото. Всичко ми беше запечатано. Дарбата и направи уникални неща. Първо вече съм шофьор, намерих си много добра работа. А така бях закъсал…..И приятелка – много свястно момиче се появи. Всичко ми тръгна, откакто Мария се намеси в живота ми. Покланям й се за всичкото добро, което прави. 

14 декември 2017

default image

Потърсих Мария Асенова да ми отвори всички пътища към успеха, щастието. Имах негативни мисли непрекъснато, изобщо не ми вървеше в нищо. Само лоши неща си мислех. За пореден път ме скъсаха на шофьорски изпит. Мария ми направи гледане. Каквото каза стана. Направи ми специална защита, накара ми се, че с лошите мисли сам си вредя. Приготви ми материали за изчистване на магии от миналото. Всичко ми беше запечатано. Дарбата и направи уникални неща. Първо вече съм шофьор, намерих си много добра работа. А така бях закъсал…..И приятелка – много свястно момиче се появи. Всичко ми тръгна, откакто Мария се намеси в живота ми. Покланям й се за всичкото добро, което прави. 

14 декември 2017