Станимир, Варна

Станимир, Варна

default image

Изразявам своите благодарности към Мария Асенова за това, което направи за мен и фирмата ми.Всеки ден губех пари и пропадах.Работниците ме напускаха ежедневно. Завода спря изведнъж. Това ме накара да отида при М. Асенова, която каза и отсече:”Ти имаш магическо замърсяване, ще ти помогна.”Благодарение на нейните вълшебни процедури, които тя направи, днес аз съм на върха. Печалбите са големи и ежедневни.Работниците се върнаха при мен.До момента съм непоклатим благодарение на нея. Бъди жива и здрава, за да ни помагаш цял живот.

 

14 декември 2017

default image

Изразявам своите благодарности към Мария Асенова за това, което направи за мен и фирмата ми.Всеки ден губех пари и пропадах.Работниците ме напускаха ежедневно. Завода спря изведнъж. Това ме накара да отида при М. Асенова, която каза и отсече:”Ти имаш магическо замърсяване, ще ти помогна.”Благодарение на нейните вълшебни процедури, които тя направи, днес аз съм на върха. Печалбите са големи и ежедневни.Работниците се върнаха при мен.До момента съм непоклатим благодарение на нея. Бъди жива и здрава, за да ни помагаш цял живот.

 

14 декември 2017