Elie Stoyanova Schneider

default image

С много обич и признателност искам да се обърна към този прекрасен човек Мария Асенова! Великодушна и винаги в готовност да помага! Докосва невидимото за нас и преобръща положително ситуациите за всеки потърсил нейната помощ! И това, което прави Мария е за цял живот! Срещата с нея никога не е последна, защото тя продължава да помага и от разстояние! Благодарности за всичко, скъпа Мария!

14 декември 2017

Elie Stoyanova Schneider

default image

С много обич и признателност искам да се обърна към този прекрасен човек Мария Асенова! Великодушна и винаги в готовност да помага! Докосва невидимото за нас и преобръща положително ситуациите за всеки потърсил нейната помощ! И това, което прави Мария е за цял живот! Срещата с нея никога не е последна, защото тя продължава да помага и от разстояние! Благодарности за всичко, скъпа Мария!

14 декември 2017

default image

С много обич и признателност искам да се обърна към този прекрасен човек Мария Асенова! Великодушна и винаги в готовност да помага! Докосва невидимото за нас и преобръща положително ситуациите за всеки потърсил нейната помощ! И това, което прави Мария е за цял живот! Срещата с нея никога не е последна, защото тя продължава да помага и от разстояние! Благодарности за всичко, скъпа Мария!

14 декември 2017